ELWENT
WOKÓŁ WENTYLACJI

O nas - ELWENT Rafał Lewandowski

Praca to nasz pasja, jedna z wielu, ciągle rozwijana

W ramach świadczonych usług oferujemy projektowanie, dostawy, wykonanie i modernizację instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, detekcji gazów. Przeprowadzamy przeglądy okresowe i konserwacyjne systemów wentylacyjnych, systemów detekcji gazów toksycznych – tlenku węgla, LPG, metanu; klimatyzacji i pozostałych. Kosztorysujemy roboty elektryczne, wykonujemy pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, zabezpieczeń różnicoprądowych, rezystancji izolacji czy stanu instalacji odgromowej.

Wszystkie prace wykonujemy w oparciu o aktualne certyfikaty, dopuszczenia i uprawnienia.

Potrzebujesz oferty?

rozdzielnica

Usługi wentylacyjne

Dla domu, dla firm, dla Wspólnot mieszkaniowych
01.

Przeglądy i serwis systemów detekcji tlenku węgla, LPG

Okresowe przeglądy systemów detekcji gazów toksycznych – tlenku węgla, LPG, metanu. Przeglądy konserwacyjne systemów wentylacji i detekcji w halach garażowych Wspólnot mieszkaniowych.

02.

Przeglądy serwisowe central wentylacyjnych

Kompleksowe przeglądy i serwis central wentylacyjnych: nawiewno-wywiewnych, z odzyskiem ciepła. Przeglądy wentylatorów dachowych, nasad kominowych. Diagnoza i usuwanie usterek.

03.

Dobór, projektowanie i montaż - klimatyzacja, wentylacja

Doradztwo, projekt i dobór urządzeń klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych, pod określone wymagania. Realizacja projektu oraz weryfikacja działania po uruchomieniu systemu.

04.

Stały nadzór nad wentylacją w obiektach mieszkalnych

Zawieramy umowy o współpracy gwarantujące regularną opiekę – okresowe przeglądy i stały nadzór – nad urządzeniami wentylacyjnymi w obiektach mieszkalnych i przemysłowych.

05.

Audyty, pomiary, regulacje wentylacji

Doradztwo techniczne, szkolenia podczas uruchamiania systemów. Sprawdzanie zgodności pracy urządzeń z założeniami projektowymi. Okresowe szkolenia z obsługi.

06.

Diagnoza i usuwanie usterek systemów i urządzeń

Diagnozowanie zgłaszanych usterek pracy urządzeń wentylacyjnych, elektrycznych. Usuwanie błędów, korekta nastaw, asysta przy uruchamianiu systemów. 

Zbliża się termin przeglądu okresowego centrali wentylacyjnej?

Zadzwoń do nas – ustalimy cenę i termin realizacji przeglądu

Uprawnienia i świadectwa Elwent

uprawnienia-anenometr
uprawnienia-monter-instalacji-elektrycznej
uprawnienia-dh
swiadectwo-eksploatacji
Shopping Cart
Scroll to Top