Strona główna » Certyfikaty, kwalifikacje, uprawnienia Elwent
  • uprawnienia SEP eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych do 1kV
  • uprawnienia eksploatacji i dozoru urządzeń chłodnicznych i cieplnych powyżej 50kV
  • certyfikaty ze szkoleń z zakresu doboru, obsługi eksploatacyjnej oraz kalibracji systemów detekcji
  • uprawnienia montera instalacji elektroenergetycznej oraz operatora urządzeń systemów energetyki odnawialnej
  • certyfikaty: FGazy, systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D+H; systemu sygnalizacji pożarowej PROTEC; 
  • montaż, instalacja oraz obsługa systemów detekcji gazu opartych o centralki produkcji ATEST-GAZ
  • wykonywanie i nadzór prac na wysokości
Shopping Cart
Scroll to Top